Κινήματα Τέχνης – Αφηρημένη Τέχνη

Η αφηρημένη τέχνη αντιπροσωπεύει έργα μη παραστατικά ή μη αντικειμενικά. Ο όρος αυτός εμφανίζεται αρχικά τον 20ο αίωνα για να χαρακτηρίσει έργα κυβιστικά και φουτουριστικά. Τα έργα αυτά απέφυγαν την μίμηση ή την πιστή αναπαράσταση του θέματος αλλά το προσέγγισαν με ένα αντισυμβατικό και αφηρημένο τρόπο. Η ανάπτυξη της φωτογραφίας κατέστησε περιττή την πιστή αντιγραφή των αντικειμένων για τις τέχνες. Η αφηρημένη τέχνη έχει τις ρίζες της στον Σεζάν, ο οποίος αναγνώριζε και απέδιδε την φύση με γεωμετρικά στερεά και έπειτα με τον κυβισμό. Ο Καντίνσκι θεωρείται ένας από τους πατέρες της αφηρημένης τέχνης. Η αφηρημένη τέχνη χρησιμοποιεί μια οπτική γλώσσα με το σχήμα, τη μορφή, το χρώμα και τη γραμμή για να δημιουργήσει μια σύνθεση  ανεξάρτητης από οπτικές αναφορές στον κόσμο αλλά εκφράζοντας τον πνευματικό και ψυχικό κόσμο του καλλιτέχνη.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s